Dybdepløjning

Her dybdepløjes ½ meter med 24" Bovlund vendeplov

Så er vi klar til dybdepløjning til hegn, skov m.m. med 2-furet 24" vendeplov med jordpakker.