Entreprenørarbejde tlf. 40 41 82 08

Afrøming til ny maskinal med gummiged og laser

Indbygning af sand til ny maskinhal med gummiged og laser

Indbygning af sand til ny maskinhal med gummiged og laser

19 tons gummiged med Bent der har mange års erfaring

Afrømning til gylletank med laser

Afrømning til gylletank

Udgravning til stald

Etablering af plansilo

Etablering af ridebane med kalk, der giver fast underlag

Færdig ridebane

🙂  TOTAL TILBUD PÅ JORDPROJEKTER.

🙂  PLANSILO

🙂  GYLLETANKE

🙂  NEDBRYDNING AF BYGNINGER

🙂  RIDEBANER TIL HESTE

🙂  MODTAGER KNUS BETON OG ASFALT TIL KNUSNING