Reolpløjning tlf. 40 41 82 08

msmsslslslslsl slsllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll sllllllllllllllllllllllllllll

dkdkkssks' skskkskskskskkskskskskskkkkkkkkkkkkk

Reolpløjning op til 80 cm. dybde

Reolpløjning BRAK MARKER

Reolpløjning til LÆHEGN og SKOVREJSNING.
Pløjning udføres med  26" reolplov, samtidigi kan der også udsåes tynd mængde korn så fygning undgåes.

Når der er pløjet med reolplov er man fri for renholdelse for ukrudt de første år.

Miljøvenlig løsning m.h.t. ukrudt.

Der tilbydes også pløjning med 24" 2-furet vendeplov.